Privacybeleid

                 Privacybeleid      Pienter Projects

Ik vind het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Ik ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Met dit privacy statement wil ik je graag informeren over welke gegevens ik verzamel als je mijn website www.pienterprojects.nl bezoekt en hoe ik omga met deze gegevens.

Welke gegevens er worden verzameld

Ik verzamel gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren, het conversiepercentage te verhogen en je de mogelijkheid te bieden om contact met mij op te nemen.

Contactformulier

Allereerst verstrek je aan mij gegevens als je gebruik maakt van het contactformulier.

Je naam, e-mailadres en evt. een telefoonnummer worden daarbij opgeslagen. Daarnaast worden algemene gegevens bijgehouden over de datum van het invullen en verzenden van het contactverzoek via de contactpagina.  

Cookies en Google Analytics

Voor alle bezoekers geld het volgende. wij maken gebruik van Google Analytics. Op deze manier kunnen wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website zijn geweest en waar zij interesse in hebben. Wij gebruiken deze gegevens niet om u lastig te vallen met remarketing of reclame. Jouw gegevens worden niet doorverkocht of gedeeld aan andere partijen zoals Google. Bij het gebruik maken van de website gaat je hiermee akkoord.

Wij maken gebruik van analytische cookies (Google Analytics) en hebben hiermee een gegevensverwerking afgesloten.

Gebruik van de gegevens

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Algemeen

De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen om het contactverzoek te activeren, gebruiken wij alleen om telefonisch of via een e-mail contact met jou te kunnen opnemen.

De door mij verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van jou gebruiken we alleen voor mijzelf en voor mijn eigen doeleinden. Ik deel de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij mij vorderen). Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen die de gegevens voor mij verwerken de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website aan ons verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien.

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden, dan ontvangt Pienter Projects jouw bericht als een e-mailbericht op mijn computersysteem. Mocht je, nadat wij contact met je hebben opgenomen, gebruik willen maken van mijn diensten, dan worden er mogelijk meer gegevens van jou gevraagd. Met deze aanvullende gegevens ga ik op dezelfde zorgzame manier om als met de bovengenoemde gegevens.

Pienter Projects verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Jouw schriftelijke toestemming via mailcontact of jouw mondelinge toestemming door afgifte visitekaartje en/of koppeling op LinkedIn/ Facebook/ Twitter/Instagram/Pinterest/Youtube;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pienter Projects de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Pienter Projects opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)

Voor vermelding van foto’s op Social Media wordt vooraf toestemming gevraagd

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een opdracht of een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is. In ieder geval bewaren we de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. Fotobestanden worden altijd 3 maanden door ons bewaard, dit dient als back-up. Overigens bewaren we de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen en wij zullen altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij we wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging van de gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Dit kun je aanvragen via de contactgegevens op mijn website. Ook heb je het recht je te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden per mail:

Klachten

Voor eventuele klachten aangaande je persoonsgegevens en de wijze waarop wij die verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kun je terecht bij ons door telefonisch contact met ons op te nemen, schriftelijk of middels een e-mail. Je klacht zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvang je een reactie van mij.

Ook kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van je melding.

Wijziging privacy statement

Deze privacy statement kan gewijzigd worden. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de website

Mijn contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan

Pienter Projects t.a.v. Karin de Smale

Telefoon: 06-23817111

E-mail: 

Euterpestraat 7

6846XG Arnhem